distance from Taipei to Kinmen; Kimen-8
Previous Next
0 Comments distance from Taipei to Kinmen; Kimen-8 - 2012-09-02 20:58:37
NIKON D90
1/13 sec
f 5
Flash: Not Fired